กลุ่ม ปตท. สานพลังสู้ COVID-19 จัดหาและมอบแอลกอฮอล์พร้อมเสื้อกาวน์ ให้โรงพยาบาลในเครือข่าย มศว

เมื่อเร็วๆ นี้ – นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ แอลกอฮอล์ซึ่ง ปตท. จัดหาจากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ในประเทศ เนื่องจาก ปตท. ไม่มีโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ของตนเอง และจัดหาเพิ่มเติมในหลายรูปแบบ อาทิ แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์ฆ่าเชื้อ พร้อมทั้ง เสื้อกาวน์จากเม็ดพลาสติกจีซี  นอกจากนี้ ยังได้มอบสตรอว์เบอร์รี Harumiki ที่ปลูกโดยใช้พลังความเย็นจากกระบวนการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อเป็นกำลังใจแก่โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยมีผู้แทนจาก 3 หน่วยงานรับมอบ ได้แก่ นางสาวอัมพร บุญบุตร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.นพ. ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว และ ผศ.นพ. สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. พร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #สานพลังใจWeFightTogether