ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะถือครองที่ดิน วัดจากเกณฑ์แบบไหนไปเช็คด่วน!

Must Read

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านกรณีถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนด มีเกณฑ์ยังไงไปตรวจสอบ 

เป็นคำถามสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านเกณฑ์โดยส่วนหนึ่งติดปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์ในการถือครองที่ดิน กรมที่ดินได้ออกมาชี้แนะนำเกี่ยวกับการรวจสอบรายละเอียดในส่วนนี้ เป็นแบบไหนยังไงไปตรวจสอบกันเลย

สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ โดย กระทรวงการคลัง เผยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 7,653,680 ราย ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯมีจำนวนทั้งสิ้น 953,223 ราย นั้น

กรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเนื่องจากการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนดให้ดำเนินการ “ยื่นอุทธรณ์” ดังนี้

1.อุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ welfare.mof (คลิกที่นี่) หรือ ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย

สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง

ที่ว่าการอำเภอ

สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต

ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

2.หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว ให้ติดต่อสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2566

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ไม่ผ่าน ครองที่ดินเกินกำหนด มีวิธีแก้ไข

1.ยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง (ไม่ต้องใช้เอกสาร) ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิก) และ welfare (คลิก)

กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด กดเลือก “ผลการตรวจสอบ” โดยระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ผู้ลงทะเบียน

กรอกวันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตร ปชช. กด “ยืนยันตัวตน”

กรณี “ไม่ผ่านคุณสมบัติ ” ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาของผู้ลงทะเบียน

ระบบจะขึ้นข้อความ “โปรดยืนยันการขออุทธรณ์” ให้เรากดปุ่ม “ยืนยันการอุทธรณ์” อีกครั้ง

ระบบขึ้นข้อความสำเร็จ ให้เรากดปุ่ม “ตกลง”

สามารถเลือกพิมพ์เอกสารการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดยกดปุ่ม “พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์” ยกเว้นในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สิน ซึ่งจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

เอกสารที่ต้องเตรียม (กรณียื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง)

– บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

เอกสารที่ต้องเตรียม (กรณีมอบอำนาจ)

– บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

– หนังสือมอบอำนาจ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

– สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

หลังจากดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง

หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

Latest News

‘เอ็ม พิคเจอร์’ รวมพลเหล่าตัวตึงประชันความฮาในหนังคอมเมดี้แห่งปี “เสือเผ่น1” 6 เมษานี้

ค่ายเอ็ม พิคเจอร์ ส่งหนังสุดฮารับซัมเมอร์เมษานี้ รวมเอาบรรดา "ตัวตึง" สายเฟียสไว้เพียบในหนังสุดฮาแห่งปี "เสือเผ่น ๑" "เสือเผ่น ๑" เป็นเรื่องราวของ “เสือโคร่ง” กับ “ชีต้าห์” (แจ๊ส สปุ๊กนิค รับบทสองคาแรคเตอร์) "ชีต้าร์" เด็กช่างกล นิสัยนักเลง ชอบท้าตีท้าต่อย...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง