กทม.เพิ่มความเข้มข้นมาตรการป้องกันโควิด-19 ในระบบขนส่งสาธารณะ

พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีการพบผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะว่า กทม. โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้มีมาตรการเพิ่มความระมัดระวังในระบบขนส่งสาธารณะที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย รถไฟฟ้า BTS ได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้โดยสาร เพื่อใช้ล้างมือบริเวณโต๊ะตรวจการทุกสถานี ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีรถไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าและพนัก งานอื่น ๆ ที่จำเป็นใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา เพิ่มการทำความสะอาดภายในสถานีรถไฟฟ้า ห้องจำหน่ายตั๋ว ราวจับบันได บันไดเลื่อน ราวกันตกบริเวณชั้นจำหน่ายตั๋ว ลิฟต์ และบนชานชาลาของทุกสถานีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีปลายทางสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N13) และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1) เพิ่มการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้าหลังปิดให้บริการและก่อนเปิดให้บริการในอู่จอดรถไฟฟ้า (Depot) ทุกวัน

นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด-19 บนสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า รณรงค์ให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วเติมเงินผ่าน Line Pay จัดระยะห่างระหว่างแถว เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างสังคม (Social Distancing) ในระยะ 1.5 เมตร บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บริเวณหน้าเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บนชานชาลา และขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการใช้บริการ รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าระบบโดยสารด้วยเครื่อง Thermoscan ในทุกสถานี หากพบอุณหภูมิในร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะสงวนสิทธิ์การใช้บริการและแนะนำให้ผู้โดยสารไปพบแพทย์

ขณะเดียวกันในระบบขนส่งมวลชนทางน้ำ ได้ทำความสะอาดบริเวณท่าเรือ รวมถึงบริเวณตัวเรือภายนอก โดยใช้น้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ ฉีดพ่นก่อนออกให้บริการทุกวัน และทำความสะอาดภายในตัวเรือ โดยใช้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดถู ทำความสะอาดราวบันได เก้าอี้ที่ผู้โดยสารสัมผัส เช็ดถู 3 ช่วงเวลา คือ 05.30 – 6.00 น. 10.30 – 11.00 น. และ 15.30 – 16.00 น. ตลอดจนประสานสำนักอนามัย กทม. ติดตั้งจุดให้บริการเจลล้างมือและแจกหน้ากากอนามัยบริเวณท่าเรือ สำหรับระบบขนส่งมวลชนทางบก ในส่วนของโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ได้ทำความสะอาดบริเวณสถานีรถ BRTและทำความสะอาดภายในตัวรถโดยสารก่อนให้บริการช่วงเช้าในทุกวันทำการ สถานีและจักรยาน (ปันปั่น) ได้ล้างสถานีและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดหัวล็อค ตู้ ตัวจักรยานทุกวัน ตลอดจนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดที่รถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นเป็นประจำทุกวัน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น สำนักอนามัย กทม. ยังได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ แบ่งออกเป็น ด้านยานพาหนะ ได้ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะให้ทำความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวหลังการให้บริการ เน้นการเช็ดทำ ความสะอาดพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ๆ เช่น แฮนด์รถจักรยานยนต์ เบาะนั่ง หมวกนิรภัย ด้วยน้ำผงซักฟอกแอลกอฮอล์ 70% ส่วนด้านบุคลากร ได้กำชับให้ติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที สำหรับด้านการบริการ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ เตรียมเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เพื่อสำรองให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ