กทม.จัดการเรียนการสอน พร้อมฝึกอบรม CPR ให้นักเรียนและครูในสังกัด

Must Read

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวถึงการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) ว่า โรงเรียนสังกัด กทม.ทุกโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิธี การช่วย CPR ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต มาตรฐาน พ5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวชี้วัดชั้นปี ข้อที่ 5 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตัวชี้วัดช่วงชั้น ข้อที่ 7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี โดยในการจัดการสอน หรือจัดอบรมให้นักเรียนและครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะการทำ CPR ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้ร่วมกับสำนักการแพทย์ กทม. มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จัดวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาอบรมครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.

Latest News

ไหนว่าไม่มี? “ภูมิธรรม”ยันไม่มีวาระเด้งอธิบดีDSI สุดท้ายที่ประชุมครม.เคาะย้ายไปนั่งรองปลัดยธ.

ไหนว่าเรื่องนี้ไม่เข้าที่ประชุมครม.? กรณีเด้งอธิบดี DSI ล่าสุดที่ประชุมเคาะให้ "สุริยา" ไปนั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม สวนทาง "รองนายกฯภูมิธรรม" ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ชาวเน็ตเทน้ำหนักเด้งย้ายไปที่การจับหมูเถื่อน  คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโยกย้าย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามที่ พ.ต.อ.ทวี...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง