แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้คนไร้บ้าน – ประสาน พม.จัดที่พักชั่วคราว

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการดูแลกลุ่มคนไร้บ้าน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า กทม. โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้จัดเจ้าหน้าที่บ้านอิ่มใจ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายเทศกิจของแต่ละสำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่เขตชั้นใน เช่น เขตพระนคร คลองสาน ปทุมวัน บางพลัด ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ราชเทวี เพื่อสำรวจ คัดกรอง สัมภาษณ์ทำประวัติ ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิทางทะเบียนราษฎร์ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การติดตามญาติ ตลอดจนส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีที่ป่วย

ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ด้านที่พักอาศัยของ พม. ให้กลุ่มคนไร้บ้านได้ทราบถึงรายละเอียดของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ฯ บ้านมิตรไมตรี เขตดินแดง ศูนย์ฯ สายไหม เขตสายไหม ศูนย์ฯ ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง ศูนย์ฯ ธนบุรี เขตธนบุรี และศูนย์ฯ อ่อนนุช เขตประเวศ

อีกทั้งให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 นอกจากนั้นยังได้ประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ เพื่อจัดบริการที่พักชั่วคราวอย่างเพียงพอและต่อเนื่องในกรณีที่คนไร้บ้านมีความสมัครใจเข้าพักอาศัย รวมถึงนำยาสามัญประจำบ้านและอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น ยารักษาโรคเบื้องต้น หน้ากากผ้า น้ำยาล้างมือ แอลกอฮอล์ 70% เจลแอลกอฮอล์ มอบให้คนไร้บ้านที่ยังอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

อย่างไรก็ตาม กรณีที่พบว่ามีอาการเจ็บป่วย สามารถเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และสังกัดอื่น ๆได้