Quick Win 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ทางรอดยามวิกฤติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID–19 ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยและประชาชนทั่วโลก

จ.ยะลา มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด 19

นายชัยสิทธิ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

เจียไต๋ มอบ 5 แสนซองเมล็ดพันธุ์ หนุน พช.90 วันปลูกผักทั่วไทยสู้ภัยโควิด

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด โดยมีนายชัยพันธ์ ลิมปิวรรณ

พช. ประกาศพักชำระหนี้ “กองทุนฯ สตรี” 1 ปี เยียวยาสมาชิก สู้วิกฤติโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ พช.ใช้ป้องกันเชื้อโควิด-19

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

ด่วน!! พช.ฝ่าวิกฤตโควิด 19 เรียกบรรจุพัฒนากรใหม่ 100 อัตรา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า พัฒนากร หรือนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ

บอร์ดบริหารกองทุนสตรีฯ ยื่นมาตรการพักชำระหนี้เยียวยาลูกหนี้ผลกระทบโควิด-19

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้แก่สมาชิกลูกหนี้

พช. รณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกครัวเรือนภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต้านภัยโควิด-19

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยเชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช. จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ

พช. – สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหน้ากากอนามัยผ้า 35,000 ชิ้น ให้สภากาชาดไทยต้านโควิด 19

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ