กทม.ลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาล – แนะใช้ “คลินิกชุมชนอบอุ่น”

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19ว่า กทม. โดยสำนักการแพทย์ ได้วางแนวทางลดความแออัดของกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปที่ใช้บริการในโรงพยาบาลสังกัด กทม. โดยแนะนำให้ใช้บริการ “คลินิกชุมชนอบอุ่น” ซึ่งเป็นคลินิกเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการจัดการดูแลร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและเปิดบริการโครงการ “รับยาใกล้บ้าน” ซึ่งเป็นร้านยาคุณภาพนอกโรงพยาบาล ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดความแออัดนอกจากนั้นกทม. ยังได้รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยแนะนำให้หลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ รวมถึงจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลสังกัดกทม. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ทำให้ดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี และหากสงสัยในอาการของโรค สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ 1646 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง