ไทยสมายล์ ร่วมลงนามความร่วมมือช่วยผลไม้ไทย สู้ภัย Covid-19

นางเนตรนภางค์ ธีระวาส (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ‘การขับเคลื่อนมาตรการช่วยผลไม้ไทย สู้ภัย COVID-19’ ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2563 ด้านโลจิสติกส์ โดยมี นายทวี เกศิสำอาง (กลาง) อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายสุรเดช ปัจฉิมกุล (ที่สองจากซ้าย) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกรเข้าร่วมลงนาม โดยสายการบินไทยสมายล์ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้โดยสารสามารถโหลดน้ำหนักผลไม้ขึ้นเครื่องบินได้ฟรี 20 กิโลกรัม พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์