แม็คโครขานรับนโยบายลดก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้เครื่องทำความเย็นลดโลกร้อน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)โดย นายอนันต์ วัชรพงษ์วินิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายก่อสร้างและสถานที่ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแลกเปลี่ยน นโยบายการลดใช้สารทำความเย็นที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยการเลือกใช้เครื่องทำความเย็น ตู้แช่ ที่ไม่มีสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน หรือสาร HFCs  และรณรงค์ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ในงาน GREEN COOLING REVOLUTION: RAC NAMA Fund and the Future of Thai Industry โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี ,นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย), นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ.(ที่ 7 จากซ้าย) นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 6 จากซ้าย) ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นจำเป็นมาก ณ โรงแรมอนันตรา สยาม เมื่อเร็วๆ นี้