กม.ออกแล้ว..ผู้ขับขี่ใช้บิ๊กไบค์ ต้องอบรมและสอบใบขับขี่เพิ่มเติม

Must Read

เว็บไซต์ราชกิจจาบุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงฉบับใหม่ ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563 ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ขับขี่บิ๊กไบค์ หรือรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 400 cc ทั้งผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล หรือผู้ที่ต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล จะต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ เพิ่มเติมจากปกติ โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

โดยปกติแล้วผู้ที่ยื่นขอใบอนุญาตขับขี่ จะต้องใช้เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ ใบผ่านการอบรมการขับขี่ แต่สำหรับผู้ขับขี่บิ๊กไบค์มีเงื่อนไขใหม่ว่าจะต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่เพิ่มเติม ซึ่งรายละเอียดจะมีระเบียบที่ชัดเจนออกมาอีกครั้งหนึ่ง เหตุผลก็เพราะ “บิ๊กไบค์” เป็นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก ผู้ขับขี่จึงต้องมีทักษะและความพร้อมในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้อื่นที่ใช้ทางร่วมกัน ช่วยลดอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้

อนึ่งโดยนิยามของ บิ๊กไบค์ (Bigbike) คือคำที่ใช้เรียกรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปหรือที่เรียกกันจนติดปากว่า สี่สูบ ขนาดของมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่ในที่นี้คือขนาดของเครื่องยนต์ เฟรม ล้อและยางของรถ รถที่เรียกว่าBigbikeจะมีความจุของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 cc ขึ้นไปจนถึง 2400 cc ซึ่งในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีรูปแบบของเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะมีตั้งแต่สูบเดี่ยว ถึง 6 สูบ และจัดวางอยู่ในรูปแบบของสูบเรียงและสูบV ในส่วนระบบส่งกำลังก็จะมีตั้งแต่ระบบที่ใช้โซ่ ใช้เพลาขับ และใช้สายพาน เป็นต้น

Latest News

แม็คโคร ขนทัพสินค้ากว่า 1,000 รายการ ลดราคา สูงสุด 50 % รับตรุษจีน

เป็นกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤติค่าครองชีพสูง “แม็คโคร” จับมือพันธมิตร ขนทัพสินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภค มากกว่า 1,000  รายการ ลดราคาสูงสุด 50%

เรื่องที่เกี่ยวข้อง