แม็คโคร จับมือ สมาคมภัตตาคารไทย หนุนร้านอาหารสร้างเมนูใหม่ ส่งเสริมการบริโภค

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จับมือสมาคมภัตตาคารไทย ยกเมนูปลากะพง เสิร์ฟชาว จ.พิษณุโลก คิ๊ก ออฟ! กิจกรรม “ปลากะพงเพิ่มค่า พัฒนาเมนูใหม่ ให้ร้านอาหาร” ส่งเสริมการบริโภคทั่วไทย พุ่งเป้ากลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร ลูกค้าทั่วไป หนุนสร้างสรรค์เมนูเพิ่มมูลค่า ช่วยเหลือเกษตรกร

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่ามกลางผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เลี้ยงปลากะพงในช่วงที่ผ่านมา  แม็คโคร ได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน รับซื้อปลากะพงจากจังหวัดต่าง ๆ อาทิ ปลากะพงสามน้ำจังหวัดสงขลา แม็คโครรับซื้อจำนวน 150 ตัน และได้นำมา กระจายยังสาขาต่าง ๆ  ล่าสุด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง แม็คโคร ได้จับมือกับ สมาคมภัตตาคารไทย กรมการค้าภาย ใน จัดกิจกรรมโรดโชว์ ‘ปลากะพงเพิ่มค่า พัฒนาเมนูใหม่ ให้ร้านอาหาร’ ในช่วงระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 15 กันยายนนี้ เพื่อส่งเสริมการบริโภค และสนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพดี สดใหม่ ให้กับร้านอาหาร นำไปพัฒนาเมนูใหม่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ร้านอาหาร ได้นำไปต่อยอด ต้อนรับกำลังซื้อจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

“กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีปลากะพงหลากหลายรูปแบบในราคาขายส่งแล้ว สมาคมภัตตาคารไทย และเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นลูกค้าของแม็คโคร ยังมาร่วมออกบูทแนะนำเมนูอร่อยเด็ด พร้อมสาธิตการทำอาหาร และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเชฟผู้เชี่ยวชาญ ด้วยหัวข้อการส่งเสริมให้ร้านอาหารสร้างเสน่ห์จากวัตถุดิบท้องถิ่น ซึ่งปลากะพงถือเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมใช้ในร้านอาหาร ภัตตาคาร”

กิจกรรม “ปลากะพงเพิ่มค่า พัฒนาเมนูใหม่ ให้ร้านอาหาร” จัดใน 4 ภูมิภาค เริ่มต้นที่ แม็คโครฟูด เซอร์วิส สาขาพิษณุโลก ในวันที่ 18 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2563  จากนั้นจะตระเวนไปจัด ณ แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 21 – 22 สิงหาคม พ.ศ.2563, วันที่ 28 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 จัดในแม็คโคร 13 สาขาเขตภาคกลาง ตะวันออก, แม็คโคร สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 3 – 4 กันยายน พ.ศ.2563 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วประเทศบริโภคปลากะพงอย่างทั่วถึง ผ่านผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ

“ด้วยนโยบายเคียงข้างเกษตรกรอันเข้มแข็ง แม็คโครได้มุ่งมั่นช่วยเหลือเกษตรกรในทั้งสถานการณ์ปกติ และสถาน การณ์วิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรภายในประเทศ สร้างรายได้ให้เกษตรกร ผู้ประ กอบการร้านอาหาร  ได้กลับมาเติบโต และก้าวผ่านสถานการณ์แห่งความยากลำบากไปด้วยกัน” นางศิริพร กล่าว