แม็คโคร นำพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ฯ  30 ร.ร. ในถิ่นทุรกันดารทั่วไทย

แม็คโคร นำพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ฯ  30 ร.ร. ในถิ่นทุรกันดารทั่วไทย เดินหน้าส่งเสริมโภชนาการนักเรียน พร้อมอบรมความรู้โชห่วยรุ่นเยาว์

ในโอกาสครบรอบ 31 ปี แม็คโคร เน้นภาพชัดในการพร้อมเดินเคียงข้างลูกค้า พันธมิตร และสังคม ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปด้วยกัน : The Next Together”  ด้วยการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 30 แห่งใน 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

โครงการนี้เกิดจากการระดมทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของแม็คโคร ผ่านการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลในโอกาสครบรอบปีที่ 30 ในปี พ.ศ.2562  มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ส่งเสริมโภชนาการในเด็กและเยาวชนในพี้นที่ห่างไกล และใช้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย มาช่วยฝึกทักษะอาชีพผ่านโครงการ “โชห่วยรุ่นเยาว์”  ให้เด็กๆ ได้มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพด้วย

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าสมาชิก  ร่วมกันนำโภชนาการที่ดีขยายไปสู่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ยังมีนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะทุพโภชนาการมากถึง  16.5% ล่าสุด แม็คโคร ได้ทยอยส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้กับ 30 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียน ตชด. ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ  อาทิ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านแม่ศึก (มูลนิธิธรรมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง จ.เลย, โรงเรียนบ้านกุ้งส่อหงษา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนบ้านนา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ฯลฯ ซึ่งเมื่อรวมกับ 25 โรงเรียนที่ส่งมอบไปเมื่อปี 2558  ในวาระครบรอบการฉลอง 25 ปีของแม็คโคร ทั่วประเทศ จะมีทั้งหมด 55 โรงเรียนภายในเดือนกันยายน 2563

“โครงการนี้ แม็คโครและพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายต่างมีความภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนและอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้มีโภชนาการที่ดี ได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากมายอย่างไข่ไก่ รวมถึงการได้รับความรู้ในด้านการทำร้านค้าปลีกรายย่อยแบบเข้าใจง่าย จากโครงการโชห่วยรุ่นเยาว์ โดยจะมีทีมงานแม็คโครจากจังหวัดต่างๆ เข้าไปถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน เพื่อให้น้องๆ ได้นำไปใช้ฝึกประสบการณ์ในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน หรือพัฒนาเป็นทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคตได้”

ล่าสุด นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท ไซเบอร์พริ้นกรุ๊ป จำกัด , สโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี  และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนชาชีวิตชนบท ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนโคกไพล อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยมี นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ  ร่วมด้วยตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ให้เกียรติในการเป็นสักขีพยาน

“ในโอกาสแม็คโครครบรอบ 31 ปีในปีนี้  การได้ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน และการให้ความรู้โชห่วยรุ่นเยาว์ นอกจากจะทำให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสทางโภชนาการ และการเรียนรู้ที่ดีแล้ว ยังช่วยตอกย้ำการเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ  ซึ่งพร้อมจะก้าวไปด้วยกันกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม” นางศิริพร กล่าว