“มองต์เฟลอ” การันตีรสชาติยอดเยี่ยมบนเวทีโลก แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในกลุ่มน้ำแร่ ที่คว้า “Superior Taste Award” 3 ปีซ้อน

นางผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายน้ำแร่มองต์เฟลอ กล่าวว่า ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่มองต์เฟลอประสบความสำเร็จได้รับรางวัล Superior Taste Award 2020 จากสถาบันรับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหารนานาชาติ (ITQI) ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่ทุ่มเทให้กับการทด สอบและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีรสชาติดีเลิศ โดยมองต์เฟลอได้รับคะแนนสูงสุด 3 ดาว ที่หมายถึงรสชาติยอดเยี่ยม โดยเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในกลุ่มน้ำแร่ที่ได้รับรางวัล Superior Taste Award ด้วยคะแนน 3 ดาว ถึง 3 ปีซ้อน ทำให้มองต์เฟลอได้รับรางวัล Crystal Taste Award ด้วย

“มองต์เฟลอเป็นน้ำแร่ 100% จากธรรมชาติ ที่ผลิตโดย บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน นอกจากจะมีรสชาติดีแล้ว ยังมีค่า Ph เหมาะสม มีแร่ธาตุที่สำคัญ ซึ่งเป็นแร่ธาตุเบาที่ร่างกายต้องการและดูดซึมไปใช้ได้ทันที โดยไม่มีโลหะหนักที่เป็นอันตรายเจือปน คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้มองต์เฟลอได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้ยอมรับจากคณะกรรมการของ iTQi ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 200 คนจาก 20 สมาคมที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรป ที่มีการตัดสินด้วยการทดสอบแบบ Blinded Taste รางวัล Superior Taste Award จึงเป็นความภาคภูมิใจของเรา เป็นรางวัลที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ” นางผาสุข กล่าว

นางผาสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปี 2562 ตลาดรวมของน้ำแร่มีมูลค่า 4,560 ล้านบาท ซึ่งในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวม 5 เดือนแรกของปี ลดลงถึง 22% เมื่อเทียบกับ 5 เดือนแรกของปี 2562 แต่สำหรับมองต์เฟลอนับว่ายังมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจาก 16 % เป็น 18.6% ซึ่งเหตุผลที่มองต์เฟลอสามารถครองใจผู้บริโภคอย่างเหนียวแน่นเป็นเพราะมีรสชาติดี และมีกิจกรรมการตลาดน่าสนใจ ซึ่งในโอกาสที่มองต์เฟลอได้รับรางวัล Superior Taste Award 3 ปีซ้อน มองต์เฟลอจะใช้โอกาสนี้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ที่ให้เห็นถึงสินค้าที่ได้รับการยอมรับหรือรับรองจากเชฟระดับโลก นอกจากนี้จะจัดกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ โปรโมชัน 12 แถม 3 สำหรับขนาด 500 มล. และ 6 แถม 2 รวมทั้งกิจกรรมสะสมคะแนนใต้ฝาเพื่อแลกของรางวัล เป็นต้น

สำหรับตลาดต่างประเทศนั้น มองต์เฟลอมีแผนที่จะส่งออกไปประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ส่งไปจำหน่ายที่ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ สิงคโปร์ โดยจะใช้รางวัล Superior Taste Award ในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างการยอมรับจากผู้บริโภค