ไทยสมายล์ เพิ่มมาตรการดูแลผู้โดยสารป้องกันไวรัสCOVID-19 ในทุกเที่ยวบิน

Must Read

สายการบินไทยสมายล์เพิ่มความเข้มข้นให้กับมาตรการด้านสุขอนามัยและป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ผู้โดยสารอย่างรอบด้าน บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสารก่อนการขึ้นเครื่องในทุกเที่ยวบิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ เปิดเผยว่า ไทยสมายล์ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตของผู้โดยสารและพนักงานทุกคน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายการบินไทยสมายล์ได้พยายามเพิ่มมาตรการต่างๆ และกวดขันให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยของอากาศยาน อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีมาตรฐานสูงสุด รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ควบคู่ไปกับการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยทั้งของพนักงานและผู้โดยสาร ได้แก่ พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Check-in Counter) จะทำการคัดกรองผู้โดยสาร และลูกเรือ ด้วยวิธี exit screening ในเส้นทางที่ต้องเฝ้าระวัง การอนุญาตให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสวมถุงมือและใส่หน้ากากอนามัยให้บริการหน้ากากอนามัยแก่ผู้โดยสารในกรณีที่มีการร้องขอ ให้บริการเจลล้างมือแก่ผู้โดยสารทุกท่านทุกเที่ยวบินก่อนขึ้นเครื่องและระหว่างเที่ยวบินนอกจากนี้ ยังระงับการให้บริการหมอนและผ้าห่มในทุกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวแต่ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถขอรับบริการผ้าห่มที่สำรองไว้ได้ ซึ่งเป็นผ้าห่มที่ผ่านการฆ่าเชื้อและถูกบรรจุอยู่ในห่อใหม่เพื่อให้บริการเท่านั้น รวมไปถึงยกเลิกการให้บริการนิตยสาร WE Smile และแค๊ตตาล๊อกสินค้าในทุกเที่ยวบินตั้งแต่วันนี้ จนถึง30 เมษายน 2563 เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อที่มาจากการสัมผัส

“ไทยสมายล์ยังคงเน้นย้ำการดำเนินการอย่างรัดกุม หลีกเลี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อตอกย้ำความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการของสายการบินไทยสมายล์ทุกการเดินทาง”นางชาริตากล่าว

Latest News

กรมฝนหลวงฯ Kick Off ปฏิบัติการทำฝนหลวงลุยลดฝุ่น Pm 2.5

โฆษกเกษตรฯ เผย กรมฝนหลวงฯ ลุยลดฝุ่น Pm 2.5 ตามนโยบายนายกเศรษฐา หวังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (เกินค่ามาตรฐาน) จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง