ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ขอเชิญทีมพัฒนาหุ่นยนต์ เข้าร่วมแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับสมาคมเมกเกอร์ประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประชาชน ทั่วไป องค์กร และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020 by Software Park Thailand ในรูปแบบ Self Driving Car + Logistic ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสรับสิทธิเข้าร่วมโครงการของซอฟต์แวร์พาร์ค และการสนับสนุนสิทธิต่าง ๆ ในการเข้าถึงการทำธุรกิจเริ่มต้น และเชื่อมโยงพันธมิตร โดยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แบบรุ่น Open (ไม่จำกัดอายุผู้เข้าแข่งขัน) ด้วยภารกิจแข่งขันส่งของจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังปลายทางด้วยหุ่นยนต์ ผู้สนใจส่งทีมแข่งขันได้ไม่เกิน 4 คนต่อทีม (รวมอาจารย์ที่ปรึกษา หากมี) ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 15.00 น. ที่ http://roboinnovator.com/ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1442 (จิราวรรณ) หรือแฟนเพจ www.facebook.com/RoboInnovator