กิฟฟารีน เคียงข้างสังคมมอบเงิน 2 แสนบาท ร่วมสมทบทุน โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563

พญ.นลินี  ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เดินหน้ามอบความห่วงใย และดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563 เพื่อเป็นแรงสนับสนุนสำคัญแด่โครงการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ–ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการรับมอบ ณ อาคารอานันทมหิดล ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันก่อน