Nikkei Asian review สื่อชั้นนำจากญี่ปุ่น ลงพื้นที่เจาะลึกความสำเร็จปฏิบัติการ 90 วันปลูกพืชผักสวนครัว ณ จ.ปทุมธานี

18 มิถุนายน 2563 คุณโยเฮอิ มูรามัสสึ Chief Correspondent Editorial Headquarters for ASIA และทีมงาน ลงพี้นที่สัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างที่ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยขับเคลื่อนมาก่อนหน้าจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งสอดคล้องกับการแก้ปัญหาเรื่องของอาหารการกิน และปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของคนไทยในสถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และถึงตอนนี้ปรากฏผลคืบหน้าไปกว่า 92% ของครัวเรือนเป้าหมายทั่วประเทศ

โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานีนำโดยนางรัตนาวดี ครุยทอง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ในการนี้นายพัลลภ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน (พช.) นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน (พช.) ร่วมลงพื้นที่ประสานงานและอำนวยความสะดวก

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้สื่อญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกน้อย เช่นที่ ครัวเรือนของนางลำใย สิงห์คำ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหลวง อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่สามารถนำสินค้า OTOP ไปจำหน่ายตามกิจกรรมงานต่างๆ ได้ จึงหันมาปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งชักชวนเพื่อนบ้านมาร่วมกันปลูกโดยใช้ที่รกร้างว่างเปล่าในหมู่บ้านจัดสรร เป็นสถานที่เพาะปลูกเพื่อบริโภค และแจกจ่ายให้เพื่อนบ้าน เหลือก็นำออกไปจำหน่ายนอกหมู่บ้านสามารถเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย จากนั้นได้ไปที่ครัวเรือนของนางนภาพร อยู่เย็น หมู่ที่ 4 ตำบลบางกะดี และครัวเรือนของนายประคอง ยางม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลบางกะดี ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักในการปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และครัวเรือนนายประคอง ยางม่วง ครัวเรือนตัวอย่างอาชีพทำสวน และปลูกพืชผักสวนครัวดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นอยู่อย่างพอมี พอกิน ที่เหลือก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่สำนักข่าว Nikkei Asian review ได้เร็วๆนี้