โออาร์ ร่วมกับ กรมประมง เปิด “พื้นที่ปันสุข” ให้เกษตรกรจำหน่ายกุ้งก้ามกรามที่ พีทีที สเตชั่น

ขอเชิญชวนร่วมอุดหนุนเกษตรกร เลือกซื้อกุ้งก้ามกรามสดในราคาพิเศษ ในวันที่ 7 และ 14 มิ.ย. 63 ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 4 แห่งในกรุงเทพฯ

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง  ร่วมประชาสัมพันธ์ การเปิด “พื้นที่ปันสุข” ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ตามโครงการรวมพลังสร้างรอยยิ้มเกษตรกรไทย โดยเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจากจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี นำกุ้งก้ามกราม (สด) และสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป มาจำหน่ายในราคาพิเศษที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 4 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาสวัสดิการ ร.1 รอ.  สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาประชาอุทิศ-ลาดพร้าว สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเคชั่น สาขาเทพรักษ์ และสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาวงแหวนกาญจนาภิเษก – ตลิ่งชัน ในวันที่ 7 และ 14 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด โดยสถานีบริการแต่ละแห่งจะมีกุ้งก้ามกราม (สด) มาจำหน่าย ประมาณ 500 – 1,000 กิโลกรัม จำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่ 180 – 350 บาท ต่อกิโลกรัม (ราคาตามขนาด) และขอสงวนสิทธิในการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามเพศผู้ขนาด 9-10 ตัวต่อกิโลกรัม และ 11-13 ตัวต่อกิโลกรัม จำกัดให้ซื้อได้ไม่เกิน 3 กิโลกรัมต่อคน กุ้งก้ามกรามเพศผู้ขนาด 14-16 ตัวต่อกิโลกรัม และ 17-20 ตัวต่อกิโลกรัม จำกัดให้ซื้อได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อคน และกุ้งก้ามกรามเพศเมียทุกขนาด จำกัดให้ซื้อได้ไม่เกิด 10 กิโลกรัมต่อคน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมประมง โทร 02-562-0600-15 หรือสอบถามรายละเอียดสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่มีกุ้งก้ามกรามจำหน่ายได้ที่โทร. 1365 Contact Center

ทั้งนี้ การเปิด “พื้นที่ปันสุข” ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการรวมพลังสร้างรอยยิ้มเกษตรกรไทย ที่โออาร์ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของภาคเกษตรกร โดยการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรน้ำผลผลิตทางการเกษตรที่ประสบปัญหาเรื่องช่องทางการจำหน่ายหรือราคาตกต่ำมาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งกุ้งก้ามกรามถือเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบในการส่งออกในช่วงสถานการณ์โควิด 19  ทำให้มีผลผลิตล้นตลาด การเปิด “พื้นที่ปันสุข” ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้มีช่องทางระบายสินค้า และให้ผู้บริโภคสามารถซื้อกุ้งก้ามกรามที่มีคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยตรง อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการในการดำเนินธุรกิจของโออาร์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ที่ประเทศกำลังประสบปัญหา เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยกัน