AIT ส่งมอบ ‘อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ’ ให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ขอส่งมอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 300,000 บาท ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการคัดกรองผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้