TKN ร่วมงาน Opportunity Day ตอกย้ำผู้นำตลาดสาหร่าย

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 ที่มีรายได้รวม 5,297 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 361 ล้านบาท พร้อมตอกย้ำผู้นำตลาดสาหร่าย โดยคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่อัตราหุ้นละ 0.11 บาท คงเหลือจ่ายปันผลอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลและผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามจะต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้