กสอ. ผนึก กองทุนหมู่บ้าน ลุยอัพสกิลโอทอป ขยายช่องทางขายออนไลน์ ปั้นกูรูอุตฯ ประจำท้องถิ่น

29 พฤษภาคม 2563 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) รุดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ต่อยอดมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยดีพร้อมทันที 90 วัน ผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ ปั้นผู้ประกอบการโอทอปดีพร้อม (OTOP DIProm) อบรมทักษะพื้นฐานและเฟ้นหาผู้ประกอบการ เพื่อติวเข้มการค้าออนไลน์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ และ
ปั้นผู้เชี่ยวชาญประจำถิ่นให้ดีพร้อม (Expert DIProm) หลักสูตรเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญประจำท้องถิ่น ในการถ่าย ทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ตั้งเป้าสร้างผู้เชี่ยวชาญกระจายสู่พื้นที่กว่า 50 จังหวัด

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน ภายใต้มาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยดีพร้อมทันที 90 วัน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในยุคดิจิทัล 4.0 ตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จับมือกับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) จัดตั้งโครงการ “กสอ. “คิด” กทบ. “ช่วย” ธุรกิจชุมชน เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มีทักษะการทำการตลาดแบบ e-Commerce ซึ่งได้รับพิจารณางบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 15 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 100 ล้านบาท

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดเผยว่า กทบ. ตระหนักถึงการพัฒนา ผู้ประกอบการ OTOP มาโดยตลอด จึงได้หารือ กับ กสอ. เพื่อพัฒนาศักยภาพ โดยที่ได้จัดทำ โครงการ “กสอ. “คิด” กทบ. “ช่วย” ธุรกิจชุมชน เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น” เพื่อให้ “ทายาทผู้ประกอบการ OTOP” ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่จะเข้ามารับช่วงต่อในการดำเนินงาน มีความพร้อมในการรับช่วงต่อเพื่อพัฒนากิจการมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต เสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า โครงการดังกล่าว กสอ. เน้นพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนธุรกิจของในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ รวมถึงการส่งมอบสินค้า และการส่งเสริมจุดเด่นของผู้ประกอบการฯ เพื่อการแข่งขันในสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน การออกแบบสื่อและการใช้สื่อรูปแบบใหม่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์และช่องทางการขาย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างและพัฒนาช่องทางการตลาดแบบ e-Commerce โดยการใช้แพลตฟอร์มที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้

  • ปั้นผู้ประกอบการโอทอปดีพร้อม (OTOP DIProm) พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้มีองค์ความรู้สำหรับการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการขาย โดย กสอ. ได้จัดทำเพื่อเป็นแบบจำลองสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ (digitalotop-dip.com) เพื่อเตรียมความพร้อมในทักษะต่าง ๆ อาทิ บริหารจัดการ (Management) การเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ (Storytelling) ก่อนเข้าสู่แพลตฟอร์มจริง โดยจะดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการทั่วประเทศ เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพเพื่อหาผู้ประกอบการดีเด่น ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ
  • ปั้นผู้เชี่ยวชาญประจำถิ่นให้ดีพร้อม (Expert DIProm) การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญประจำท้องถิ่น (Teacher Assistant) เน้นการสร้างความรู้อย่างเข้มแข็งแก่ผู้นำชุมชนหรือผู้ประกอบการ เพื่อเป็นตัวแทนของ กสอ. ในระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด อาทิ การพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การประเมินคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่ง
    การสร้างสรรค์และประเมินสื่อด้วยการขาย การสร้างสรรค์การขายผ่านการถ่ายทอดสด(Live) การจัดการมาร์เก็ตเพลส (Marketplace) เพื่อให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการชุนชนในพื้นที่ทั่วประเทศ สร้างสังคมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ของผู้ประกอบการหลังสถานการณ์ COVID-19 ที่ผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมในทักษะด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะช่องทางการค้าขายออนไลน์ โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนา Expert DIProm เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำท้องถิ่น ได้กว่า 50 จังหวัด

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน โทรศัพท์
0 2367 8338 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม (สล.กสอ.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4417 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th