เอ็มเค มอบเงิน 60,100,000 บาท สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงห้องแรงดันลบ รพ.รามาธิบดี

ฤทธิ์ ธีระโกเมน (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), ยุพิน ธีระโกเมน (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย สมาชิก หาญจิตต์เกษม (ซ้ายสุด) และ แคทลียา ธีระโกเมน (ขวาสุด) มอบเงิน 60,100,000 บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงห้องแรงดันลบ (Negative Pressure Room) 8 ห้องของโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้สามารถใช้รองรับการรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อซึ่งแพร่กระจายได้ทางอากาศและผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ที่ 3 จากซ้าย) และ รศ. นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เมื่อเร็ว ๆ นี้