“ดีเคเอสเอช” บริจาคเงินและสิ่งของรวมมูลค่า 2.2 ล้านบาท ให้แก่ รพ.รามาธิบดีและรพ.ราชวิถี

“ดีเคเอสเอช” ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาด ริเริ่มโครงการ D-GIVE” เพื่อสนับสนุนสิ่งของจำเป็นและเงินบริจาคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการต่อสู้เชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โดย D-GIVE ได้มอบเงินและอุปกรณ์สิ่งของจำเป็น อาทิ อุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 และสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลราชวิถี รวมมูลค่าโรงพยาบาลละ 1.1 ล้านบาท ซึ่งพนักงานดีเคเอสเอชได้ร่วมบริจาคสมทบทุน พร้อมกันนี้ตัวแทนพนักงานและผู้บริหารได้เดินทางไปส่งมอบสิ่งของ ได้แก่ แอลกอฮอล์แผ่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ยาดม อุปกรณ์ดูแลปากและฟัน รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ บรรจุในกล่อง D-Pack นวัตกรรมเฉพาะของบริษัทดีเคเอสเอช เป็นกล่องที่สามารถนำมาใช้ซ้ำเพื่อลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม มีความคงทน ปกป้องสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง

มร. จอห์น แคลร์ รองประธานฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ประเทศไทยและอินโดจีน (พม่า กัมพูชา ลาว) ของบริษัท ดีเคเอสเอช กล่าวว่า “ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ บริษัท ดีเคเอสเอช ให้คำมั่นสัญญาที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเรา ให้พวกเขาสามารถให้บริการที่ดีที่สุด เราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่แนวหน้า โดยส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นที่จะช่วยให้พวกเขาปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับไวรัสโควิด- 19 ผู้ที่ทำงานอยู่ด่านหน้าเหล่านี้ คือ ผู้เสียสละที่แท้จริงที่พวกเราขอขอบคุณและชื่นชมจากใจ”

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย ดีเคเอสเอชได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อต่อสู้กับการระบาดของไวรัสนี้ และให้การบริการ สนับสนุน ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล เพื่อขนส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างเต็มความสามารถ