กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้า หลักสูตร “Smart Restaurant Plus” ลุยเชียงใหม่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดหลักสูตร “Smart Restaurant Plus” รุ่นที่ 6 ลุยต่อเนื่อง ยกระดับธุรกิจร้านอาหารในภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่อยอดความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง รุกพื้นที่ภาคเหนือ เปิดคอร์ส “Smart Restaurant Plus” รุ่นที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ บัญชีและภาษี การนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปรับตัว และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567 ทาง www.dbd.go.th

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่ในประเทศมีการปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการธุรกิจที่เข้มแข็งทั้งระบบหน้าร้านและหลังร้าน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารเติบโตอย่างเป็นระบบ และมีทิศทางการประกอบธุรกิจที่ดี สอดรับกับการปรับตัวของผู้บริโภค

ล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับ แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จากบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ปีนี้กรมฯ ได้ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาร้านอาหารในส่วนภูมิภาคด้วย เพราะถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจและชุมชน ทั้งการจ้างงาน และธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเดินสายจัดรุ่นที่ 5 ที่ภาคตะวันออกไปแล้ว ณ จังหวัดชลบุรี และในรุ่นที่ 6 นี้ก็มีกำหนดเดินสายขึ้นเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Smart Restaurant Plus รุ่นที่ 6 การบริหารจัดการและยกระดับธุรกิจร้านอาหาร หลักสูตร 2 วัน (12 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหาร และการตลาดออนไลน์มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อาทิ คุณราชิต ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษี CEO บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ General Manager : BEARHOUSE/Co-Founder เพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร คุณคุณาพงศ์ เตชวรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและโปรโมทร้านเจ้าของเพจขายดีไปด้วยกัน เชฟพัทธนันท์ ธงทอง Executive Chef and Co-partner ร้าน Maze Dining มาร่วมเผยเคล็ดลับ เทคนิคบริหารการเงินง่ายๆ อย่างมืออาชีพ การบริหารต้นทุนให้คุ้มค่า ได้ผลกำไรสูงสุด Restaurant Marketing ทำการตลาดฉบับร้านขายดี ปี 2024 และ Tips to Success จัดการครัวอย่างไรให้ปัง !!!

นอกจากนี้ ยังได้พบกับกิจกรรมออกบูธนำเสนอเครื่องมือหรือตัวช่วยในยุคดิจิทัลให้ร้านอาหารสามารถทำธุรกิจได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วได้ยิ่งขึ้น จากเครือข่ายพันธมิตร

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย (1) เป็นธุรกิจร้านอาหารเท่านั้น (2) สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร ทั้ง 2 วัน ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ทาง www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา และ Facebook : แมคโครโฮเรก้า อคาเดมี

“จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการคมนาคมขนส่ง (Northern Land Port) โดยเฉพาะการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม และโลจิสติกส์ ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ มีธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่ จำนวน 1,337 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 3,672 ล้านบาท โดยมีจำนวนธุรกิจร้านอาหารเติบโต คิดเป็นร้อยละ 17 และมีทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24 เมื่อเทียบจากปีก่อน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) การเติมเต็มและปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสังคมผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างธุรกิจให้มีมูลค่าสูงในยุคดิจิทัล”

ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5985 สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 และ www.dbd.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *