กรมทางหลวงขยายเวลารับข้อเสนอร่วมลงทุนฯ โครงการที่พักริมทาง มอเตอร์เวย์สาย 7

Must Read

กรมทางหลวงขยายเวลาการยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนฯ โครงการที่พักริมทาง (Rest Area) บนมอเตอร์เวย์สาย 7 ออกไปอีก 1 เดือน กำหนดวันรับซองเอกสารข้อเสนอเป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง ขยายกำหนดระยะเวลาการรับซองเอกสารข้อเสนอ สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการที่พักริมทาง (Rest Area) บนมอเตอร์เวย์สาย 7 จากเดิมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ คาดว่าจะสรุปผลการคัดเลือกเอกชนภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2567

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วยโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา และโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง และได้จำหน่ายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal: RFP) ในช่วงวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีระยะเวลาสำหรับเอกชนในการจัดเตรียมข้อเสนอประมาณ 3 เดือน และมีกำหนดการรับซองเอกสารข้อเสนอในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นั้น

เนื่องจากมีเอกชนผู้สนใจซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนได้มีข้อสอบถามเพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร RFP มาเป็นจำนวนมาก และมีประเด็นที่กรมทางหลวงจำเป็นต้องพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อให้สามารถตอบชี้แจงเอกชนหรือออกเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนที่แก้ไขหรือเพิ่มเติม (RFP Addendum) ได้อย่างชัดเจนและรอบคอบ

ดังนั้น เพื่อให้กรมทางหลวงได้พิจารณาประเด็นข้อคำถามต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบและเพื่อให้เอกชนมีระยะเวลาเพียงพอในการจัดทำข้อเสนอหลังจากได้รับเอกสารคำชี้แจงหรือ RFP Addendum แล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงเห็นชอบให้มีการขยายกำหนดการรับซองข้อเสนอออกไปอีกประมาณ 1 เดือน เป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2566 และขยายระยะเวลาเปิดรับคำถามจากเอกชนเพิ่มเติมถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยได้แจ้งให้เอกชนผู้ซื้อเอกสาร RFP ทุกรายได้รับทราบทั่วกันแล้ว ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะดำเนินการคัดเลือกเอกชนแล้วเสร็จในต้นปี 2567 พร้อมลงนามสัญญาและเริ่มต้นก่อสร้างช่วงกลางปี 2567 เพื่อเปิดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบางส่วนในปี 2568 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2569 ต่อไป

Latest News

กรมฝนหลวงฯ Kick Off ปฏิบัติการทำฝนหลวงลุยลดฝุ่น Pm 2.5

โฆษกเกษตรฯ เผย กรมฝนหลวงฯ ลุยลดฝุ่น Pm 2.5 ตามนโยบายนายกเศรษฐา หวังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (เกินค่ามาตรฐาน) จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง