รับครม.สัญจร หนองบัวลำภู ก.เกษตรฯ ดัน Soft Power ปั้น”ผ้าขิดสลับหมี่”สู่ตลาดโลก

Must Read

“รมช.ไชยา” จุดประกาย Soft Power “ผ้าขิดสลับหมี่” หนองบัวลำภู ผลักดันสู่ตลาดโลก สั่งการกรมหม่อนไหมจัดเตรียมต้อนรับ ครม.สัญจร

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมผลักดัน ผ้าขิดสลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู ผ้าฝ้ายแกมไหมทอมือลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด เป็น Soft Power จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีการพัฒนาลวดลายโดยการร่วมกันระดมความคิดของนักทอผ้าภายในจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ทั้งนี้ ได้มอบหมายกรมหม่อนไหมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ตลอดกระบวนการผลิต ประกอบด้วย 1)ช่วงต้นน้ำ โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อให้ได้เส้นไหมสำหรับการทอผ้าที่มีคุณภาพ 2)ช่วงกลางน้ำ โดยการส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกันวิธีการพื้นบ้าน และ 3)ช่วงปลายน้ำ โดยการส่งเสริมการขาย พัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการจัดหาตลาดในการจำหน่ายสินค้า เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มอบหมายกรมหม่อนไหมจัดเตรียมผ้าขิดสลับหมี่ สำหรับต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่กำลังจะจัดขึ้น เพื่อกระจายความรับรู้ผลิตภัณฑ์สู่ระดับประเทศ และสามารถต่อยอดไปยังระดับโลกต่อไป

สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู มีกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองจำนวน 533 กลุ่ม ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องการทอผ้าพื้นเมืองลวดลายเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ “ผ้าขิดสลับหมี่” ลายบัวลุ่มภู ที่มีการผสมผสานทั้งผ้าขิดและผ้ามัดหมี่ไว้ในผืนผ้าเดียวกัน ทำให้เกิดลวดลายที่สวยงาม สื่อถึงวิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของหนองบัวลำภู ซึ่งมีโทนสีชมพูจากการย้อมสีธรรมชาติ จัดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกายที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู รวมถึงได้รับการประกาศให้เป็นผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อปี 2565 และเผยแพร่ไปยังกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง เพื่อการกระจายรายได้ในชุมชนอย่างกว้างขวาง

Latest News

ไหนว่าไม่มี? “ภูมิธรรม”ยันไม่มีวาระเด้งอธิบดีDSI สุดท้ายที่ประชุมครม.เคาะย้ายไปนั่งรองปลัดยธ.

ไหนว่าเรื่องนี้ไม่เข้าที่ประชุมครม.? กรณีเด้งอธิบดี DSI ล่าสุดที่ประชุมเคาะให้ "สุริยา" ไปนั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม สวนทาง "รองนายกฯภูมิธรรม" ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ชาวเน็ตเทน้ำหนักเด้งย้ายไปที่การจับหมูเถื่อน  คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโยกย้าย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามที่ พ.ต.อ.ทวี...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง