ออฟฟิศเมท เดินหน้ามอบหน้ากาก Face Shield #เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้โควิด-19

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจออฟฟิศเมท ขอร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ของไทยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยรวมพลังพนักงานจิตอาสาจากทุกหน่วยงานในองค์กร ผลิตหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) จำนวนรวม 10,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

นางสาววิลาวรรณ ฤกษ์เกรียงไกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ออฟฟิศเมท ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้รวมพลังพนักงานจิตอาสาจากทุกหน่วยงานในองค์กร ทั้งสำนักงานใหญ่, ศูนย์ Contact Center และพนักงานร้านออฟฟิศเมท ร่วมแรงร่วมใจผลิตหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยป้องกันไวรัสโควิด-19   จำนวนรวม 10,000 ชิ้น ตั้งใจเดินหน้ากระจายส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มอบหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) จำนวน 1,000 ชิ้น  ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับเกียรติจาก น.อ. ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช รองผู้อำนวย พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบ

ออฟฟิศเมท จะเดินหน้าส่งกำลังใจและส่งมอบหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค #สู้โควิด19ไปด้วยกัน