EPP มอบแผ่นพลาสติกใส 1 แสนแผ่น ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำ Face Shield มอบให้บุคลากรทางการแพทย์

Must Read

คุณธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมมือกับโครงการพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นการเร่งด่วน เพื่อฝ่าวิกฤต Covid-19 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมอบแผ่นพลาสติกใส ผลิตจากพลาสติก PET ขนาด A4 หนา 0.3 มิลลิเมตร จำนวน 100,000 แผ่น ให้แก่ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ (กลาง) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำไปจัดทำกระจังป้องกันใบหน้า หรือ Face Shield ส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ณ สำนักงาน EPP ถ.บางนา-ตราด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Latest News

เที่ยวปลายฝน ต้นหนาว ดาวเกลื่อนฟ้า 4 จังหวัด 4 ไปกับ รถไฟ KIHA 183

จองด่วน ทริปสุดคุ้มเดือนตุลาคม : เที่ยวปลายฝน ต้นหนาว ดาวเกลื่อนฟ้า 4 จังหวัด 4 สไตล์ สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ขอเชิญชวนนั่งรถไฟ KIHA 183...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง