“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” รวมพลังพันธมิตรคนโฆษณา เปิดตัวแคมเปญ “โควิดไม่มีขา”

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” รวมพลัง พันธมิตรคนโฆษณา ประกอบด้วย “สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย”  “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” “สิงห์ คอร์เปอเรชั่น” “อะเดย์” “เดอะ สแตนดาร์ด” “ไทยแลนด์ โควิด19 ดิจิทัล กรุ๊ป” “ทศกัณฐ์ฟิล์ม” “วีจีไอ โกลบอล มีเดีย” “ออมนิคอม มีเดีย กรุ๊ป” และ “ไลน์ ประเทศไทย” จัดทำแคมเปญ “โควิดไม่มีขา” ผลิตคลิปวิดีโอ 5 เรื่อง ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย มีพลังที่จะทำให้คนสนใจ นำไป ปฏิบัติตาม และเผยแพร่ต่อ เพื่อสกัดการระบาดของโรคโควิด-19

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่าแคมเปญ โควิดไม่มีขา เกิดจากการที่ประชาชนบางกลุ่มละเลย ไม่ปฏิบัติอย่างจริงจัง ในเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การอยู่บ้าน และการแยกตัวเองออกจากสังคม ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยป้องกันการระบาดของโรคโควิด–19 ได้ นอกจากนี้ หลายคนยังไม่ทราบชัดเจนว่าหากป่วยแล้วจะต้องทำอย่างไร แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานออกมาให้ข้อมูล แต่ข้อมูลและการสื่อสารในโลกโซเชียลที่มีมากเกินไปก็ทำให้ประชาชนสับสนไม่ทราบว่าจะเชื่อใครดี ด้วยเหตุนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงร่วมกับพันธมิตรคนโฆษณา มาร่วมกันทำแคมเปญนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตัวให้ถูกต้องในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด–19

แคมเปญโควิดไม่มีขา จะเน้นเนื้อหาหลัก 3 หัวข้อ คือ ชักชวนให้มีวินัยในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) ชักชวนให้มีวินัยในการกักตนเอง (Self Isolation) และการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันของคนที่ไม่ป่วยและคนป่วย โดยสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอในรูปแบบอินโฟกราฟิก จำนวน 5 ชิ้น คือ “หยุดเดินกันเถอะ” “โรงพยาบาลจะไม่พอ”   “ฆ่าคนที่คุณรัก” “สงสัยให้เก็บตัว” และ “ป่วยแบบไหนไปโรงพยาบาล” ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ป้ายโฆษณาดิจิทัล สื่อรถไฟฟ้า และช่องทางของพันธมิตร ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายนนี้เป็นต้นไป นอกจากคลิปวิดีโอแล้วจะมีการใช้ Viral Influencers เพื่อมาช่วยกันกระตุ้นการเรียนรู้ ปลุกจิตสานึก และสร้างวินัยในการปฏิบัติไปด้วยกัน

“เวลานี้ ทุกฝ่ายต้องร่วมใจรวมพลังฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ประชาชนมั่นใจได้ว่าถูกต้อง มั่นใจที่จะปฏิบัติตาม ส่วนพันธมิตรคนโฆษณาแต่ละฝ่ายจะใช้ความเชี่ยวชาญและความถนัดของตนเอง เพื่อทำให้การสื่อสารเข้าใจง่าย มีพลังที่จะทำให้คนสนใจนำไปฏิบัติตาม และเผยแพร่ต่อ โดยเราได้รับเกียรติจาก คุณวิทวัส ชัยปาณี  นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาฯ มาวางกลยุทธ์การสื่อสารด้วยตนเอง และทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมครีเอทีฟและผู้กำกับหนังโฆษณาชื่อดังที่พร้อมใจกันมาร่วมทำแคมเปญนี้ อย่างเช่น คุณสาโรจน์ สุวัณณาคาร จากทศกัณฐ์ฟิล์ม รวมทั้งคุณอภิชัย ภักดีบุตร และคุณอมร หะริณนิติสุข นอกจากนี้ เรายังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ มาแต่งเพลงพิเศษที่ชื่อว่า “กอดลม” เพื่อเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ด้วย พวกเราต้องการเห็นประเทศผ่านสถานการณ์โควิด–19 ไปได้ด้วยดี อยากเห็นประเทศเดินไปข้างหน้า และคนไทยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว” นายรติ กล่าว

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คนไทยช่วยกันได้ด้วยการมีวินัย ไม่ประมาท และเว้นระยะห่างทางสังคม หยุดแชร์ข้อมูลที่สับสน และทำให้คนตื่นตระหนก ให้ความจริงตามหลักคิดทางวิชาการที่คนปฏิบัติได้ แบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปทุกระดับ เพื่อให้คนไทยในชาติร่วมใจกันพาตัวเองและประเทศให้ผ่านพ้นภัยพิบัตินี้ไปด้วยกัน