‘ไทยจีนพี่น้องกัน’กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ ศอ.บต.

Mr. Ma Fengchun กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ในวันที่ชาวจีนมีความทุกข์ยากและประสบปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 พี่น้องภาคใต้และชาวไทยได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือในยามยากเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วันนี้สถานการณ์ในประเทศจีนดีขึ้นแล้ว ขอบคุณรัฐบาลไทย และพี่น้องชาวไทย โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เมื่อทราบข่าวว่า มีพี่น้องคนไทยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จึงสั่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็น เพื่อมอบแก่กระทรวงสาธารณสุขของไทยเมื่อช่วงเดือนมีนาคม และจะนำมามอบให้แก่โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึง ศอ.บต.และพี่น้อง 3 จังหวัด ทั้งนี้เวชภัณฑ์อื่น ๆ กำลังอยู่ในระหว่าการขนส่ง เมื่อถึงประเทศไทยแล้วก็จะนำไปมอบให้ ศอ.บต. และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชน ซึ่งเป็นความห่วงใยจากรัฐบาล กงสุลใหญ่ฯ และพี่น้องชาวสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกคน ตามคำกล่าวที่ว่า ไทยจีนพี่น้องกัน

ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา และประชาชนชาวจีนทุกคนที่มีน้ำใจต่อพี่น้องชาวไทย ศอ.บต. ได้เดินทางมาให้กำลังใจ มอบสิ่งของและงบประมาณแก่กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำไปให้พี่น้องชาวจีน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากประเทศจีนได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แต่เพียงระยะเวลาผ่านไป 2 เดือน เราก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวจีนมากกว่าสิ่งที่เราได้ให้ จึงต้องขอบคุณอย่างสูงและเชื่อว่าทั่วโลกยกย่องสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะที่เป็นประเทศแรกแต่สามารถควบคุมวางแผนการจำกัดวงผู้ติดเชื้อ และสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้ในระยะเวลาไม่นาน ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไม่ถึง 1,000 คน ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ มีตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อ กว่า 100,000 คน