ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – วันที่ 12 เมษายน 2563

สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) เพื่อจำกัดการชุมนุมของประชาชน อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศขงกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนด 30 สถานที่ ซึ่งรวมถึง ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เป็นระยะเวลา 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ยกเว้นพื้นที่ให้บริการด้านอาหารและยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ทาง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีรายงานยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และพร้อมให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างจริงจัง บริษัทฯ จึงขอประกาศปิดให้บริการศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ตามคำสั่งของจังหวัดนนทบุรี โดยยินดีปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ จึงวางมาตรการเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และยืนยันถึงการปฎิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาโดยตลอด พร้อมขอขอบคุณในทุกความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วนที่เข้าใจสถานการณ์และร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งให้สังคมไทยกลับสู่สภาวการณ์ปกติ พร้อมเดินหน้าไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

*ช่วงปิดบริการชั่วคราวสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ผ่าน IMPACT Contact Center 0-2-833-4455