ไทยสมายล์ ร่วมสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรไทย ให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ไทยได้อย่างจุใจสูงสุด 20 กิโลกรัม

สายการบินไทยสมายล์ ร่วมสนับสนุนมาตรการช่วยผลไม้ไทย สู้ภัย COVID-19 โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2563 ทั้งนี้ สายการบินไทยสมายล์ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้โดยสารให้สามารถโหลดผลไม้ไทย อาทิ เงาะ มังคุด ลำไย ส้ม ลิ้นจี่ ลองกอง (ยกเว้นทุเรียน) น้ำหนักของผลไม้ขึ้นเครื่องบินได้สูงสุด20 กิโลกรัม (จากน้ำหนักปกติ) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งนี้ ผลไม้ทุกชนิดที่นำขึ้นเครื่องบินจะต้องบรรจุในกล่องที่กรมการค้าภายในจัดเตรียมไว้ ซึ่งผู้โดยสารสามารถขอรับกล่องได้ฟรีณ จุดประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานทั่วประเทศ และต้องปิดผนึกให้เรียบร้อยตามมาตรฐานหรือกฎการบินที่กำหนดโดยเคร่งครัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1181 หรือ 02-118-8888