LINE TODAY เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลอย่างฉับไว ด้วยแถบเมนูพิเศษ “โควิด 19” ไม่พลาดทุกการอัปเดตสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ขณะนี้เป็นปัญหาครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยก็มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออยู่อย่างต่อเนื่อง LINE TODAY เป็นช่องทางที่รวบรวมความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าวและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาโดยตลอด และต่อจากนี้ LINE TODAY ขออำนวยความสะดวก ด้วยการเพิ่มแถบเมนู “โควิด 19” หรือ https://lin.ee/iQ1iRUB/vjky/PRเพื่อการเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อทุกสถานการณ์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดที่ผู้ใช้ LINE จะรู้เท่าทัน ตลอดจนป้องกันและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในสภาวะปัจจุบัน

เนื้อหายังเน้นอัพเดทสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวล่าสุด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก ความเคลื่อนไหวในวงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 ข้อมูลการตรวจรักษา การดูแลตนเอง การเดินทาง การจัดการหรือนโยบาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ข้อมูลน่ารู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์