เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกเผยแพร่ประกาศรัฐมนตรีพ้นตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรี (ปรับครม.) หรือที่เรียกกันว่า การปรับครม.เศรษฐา 1/1 โดยนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียวไม่ได้ควบรมว.คลัง ซึ่งรายละเอียดการปรับครม.ตามประกาศของเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษามีดังนี้