3 องค์กรด้านอุตฯอาหารเผยครึ่งปีแรกของปี 2563 ผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทยลดลงร้อยละ 8.6  ด้านการส่งออกมีมูลค่า 505,584 ล้านบาท