กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง มอบเงิน 200,000 บาท สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา จ.สระบุรี

ส่งมอบกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ล่าสุด กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี โดย วสันต์ อมิตรสูญ

“TM” สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

สนับสนุน: บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ สถาบันโรคหัวใจ งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก