กลุ่มบริษัท JCM เสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมทางพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า

กลุ่มบริษัท JCM โดย Mr.Atli Lau Leun และ Good Innovation Corporation โดย น.ท.ดร.ภณ ทัพพินท์กร รน. ได้นำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมทางพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า ต่อคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม CB 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

“เกษตรฯ – พาณิชย์ – พลังงาน” เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำ ย้ำตลาดไบโอดีเซล มีความสำคัญต่อเกษตรกร ยึดราคาซื้อขายไบโอดีเซล ตามประกาศ สนพ. ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 35.54 บาท / ลิตร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า […]

บีโอไอ ย้ำประเทศไทยจุดหมายสำคัญของกลุ่ม Talent และชาวต่างชาติศักยภาพสูง ล่าสุดอนุมัติวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ผ่านศูนย์ One Stop Service รวมกว่า 56,000 คน ทั้ง LTR Visa, Smart Visa และผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ทำงานภายใต้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แนวโน้มได้รับความสนใจจากนักลงทุนและกลุ่ม Talent เพิ่มขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตที่เกิดขึ้นทั่วโลก

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เ […]

“ภูมิธรรม” นำเอกชนขายสินค้าอาหารไทยให้ยูเออี ปิดยอดทันที 40 ล้านบาท คาดซื้อปีนี้อีกกว่า 100 ล้านบาท พร้อมเร่งเจาะตลาดยูเออีเปิดประตูสู่ตะวันออกกลาง

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนา […]

“สุริยะ” ถกร่วม “คมนาคมอิตาลี” เร่งยกระดับความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งของทั้งสองประเทศ ด้าน “สทร. – บริษัท MERMEC Group” ผนึกกำลังร่วมมือส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีราง หวังเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางไทย พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว ผลักดันไทยสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ […]