กทม.เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มผู้สูงอายุครอบคลุมมากที่สุดภายใน ก.ค.นี้ 

Must Read

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมติ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุให้ครอบคลุมมากที่สุดภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีกำหนดฉีดที่โรงพยาบาลทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้สำนักอนามัยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กลุ่มผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ติดบ้านในชุมชน รวมทั้งผู้ดูแลประมาณ 6,000 คน ซึ่งสำนักอนามัยร่วมกับโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายให้บริการไปแล้วประมาณ 4,600 คน ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 ขอให้ติดต่อโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเข้ารับบริการ 

Latest News

สสว. ผนึกหอการค้าไทย โชว์ศักยภาพ SME กว่า 600 ราย เปิดร้านค้าออนไลน์ สร้างรายได้ปรับตัวสู้วิกฤติโควิด-19

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง