ปิดฉาก OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” โกยรายได้ยอดจำหน่ายเกือบ 600 ล้านบาท

Must Read

ปิดฉาก OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” โกยรายได้ยอดจำหน่ายเกือบ 600 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้กลับสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการจัดงาน “OTOP Midyear 2022” ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการกับภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ และมอบหมายให้งาน “OTOP Midyear 2022” เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณค่าจากฝีมือคนไทย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น โดยตลอด 9 วันที่ผ่านมา มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าภายในงานเป็นจำนวน 164,130 คน แม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ทางกรมการพัฒนาชุมชน มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น โดยมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ รวมถึงมีมาตรการเว้นระยะห่าง ทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อฆ่าเชื้อโรคทั่วทั้งบริเวณงานทุกวัน เพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวงาน “OTOP Midyear 2022” รู้สึกปลอดภัยและเป็นการเที่ยวงานแบบวิถีใหม่ New Normal ทำให้การจัดงานครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในด้านกระแสความชื่นชม ในภูมิปัญญา อัตลักษณ์อันงดงาม สร้างยอดขายรวมตลอดทั้ง 9 วันเป็นจำนวน 573,232,033 บาท แยกเป็น ยอดจำหน่าย 503,761,188 บาท และยอดสั่งซื้อ 69,470,845 บาท โดยแยกเป็น

-ประเภทอาหารยอดจำหน่าย 45,933 ,571 บาท
-ประเภทเครื่องดื่มยอดจำหน่าย 6,807,399 บาท
-ประเภทผ้าเครื่องแต่งกายฯ ยอดจำหน่าย 223,163,761 บาท
-ประเภทของใช้ฯ ยอดจำหน่าย 54,230,463 บาท
-ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารยอดจำหน่าย 10,194,552 บาท
– อื่นๆ อาทิเช่น OTOP ชวนชิม ศิลปินโอทอป OTOP Premium OTOP Brandname ยอดจำหน่าย 195,026,791 บาท

ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาให้กำลังใจผู้ประกอบการ และให้การสนับสนุนสินค้า OTOP ของไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีความตั้งใจจะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้มากยิ่งขึ้น การจัดงาน “OTOP Midyear 2022” ในครั้งนี้ ยังเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล ในการขยายผลและสนับสนุน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 – 5 ดาว ไปสู่สากล โดยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า OTOP ในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากพี่น้องประชาชนอย่างนี้ตลอดไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวทิ้งท้าย

Latest News

“ฟลุค&ลี” เช็กอินสุดปังกลางเมือง มีเฮ ฟินที่ไทยไม่ต้องบินไปฮ่องกง ใน “หนีเที่ยวกัน” เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 65

ปังมาก! ปังไม่ไหว! ฟลุค-เกริกพล และ ลี-นาตาลี พาชมความยิ่งใหญ่ใหม่ล่าสุดของ The Standard Bangkok Mahanakhon

เรื่องที่เกี่ยวข้อง