รมช.กระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยขบวนรถไฟลาว-จีน พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองทางรถไฟระหว่างลาวและจีน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมน […]