อธิบดีกรมประมงนำทีมนักวิจัยจับมือองค์กรวิทยาศาสตร์ชั้นนำเเห่งเครือรัฐออสเตรเลีย เร่งพัฒนา “โมเดลการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลเชิงระบบนิเวศของไทย” ครั้งเเรกของประเทศไทย

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกร […]

พพ.เดินหน้าพลังงานสะอาดมากขึ้น ลดใช้พลังงานเข้มข้น เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2567 – 2580 (AEDP2024) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2567 – 2580 (EEP2024) วางเป้าเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 36% และลดความเข้มการใช้พลังงาน 36% ในปี พ.ศ.2580 หมุนตามทิศทางโลกที่มุ่งใช้พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชูเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญนำประเทศบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบด […]

“เบทาโกร” เดินหน้ารุกตลาด Food Service เสิร์ฟวัตถุดิบคุณภาพยกระดับการให้บริการ ชู Business Solutions พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด เพื่อความสำเร็จธุรกิจร่วมกัน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหา […]

กลุ่มบริษัท JCM เสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมทางพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า

กลุ่มบริษัท JCM โดย Mr.Atli Lau Leun และ Good Innovation Corporation โดย น.ท.ดร.ภณ ทัพพินท์กร รน. ได้นำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมทางพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า ต่อคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม CB 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา